تمام آنچه که برای عضو جدید خانواده (سگ یا گربه) نیاز داریم

به چه وسایلی احتیاج داریم ؟

  • ظرف غذا
  • ظرف آب
  • غذای خشک مخصوص سن و نژاد
  • کنسرو
  • شیر خشک و شیشه (مخصوص توله ها )
  • برس (برای برس کردن روزانه )
  • مسواک و خمیر دندان
  • مولتی ویتامین
  • خاک، ظرف خاک، بیلچه ( برای گربه ها )

چه کارهایی باید انجام دهیم؟

پیشنهاد مجموعه کلینیک جم همواره به سرپرستی گرفتن حیوانات است نه خریدن آنها.

چرا که خریدن آنها باعث سوء استفاده از حیوانا ت ، ایجاد باروری بیش از حد و مضر در سگ ها و گربه ها می شود.

ولی اگر تصمیم برای خرید دارید در اولین اقدام بهتر است قبل از پرداخت پول، سگ یا گربه را ابتدا نزد دامپزشک ببرید زیرا که بسیاری از توله سگها دارای بیماری خطرناک پاروا هستند( در مورد پاروا بیشتر بدانید) یا بسیاری از سگها و گربه ها دارای بیماری جرب گوش هستند یابیماری های بسیار دیگر.توصیه می شود خودتان دامپزشک را انتخاب کنید.

واکسن ها که یکی از مهم ترین بخش ها برای نگهداری از حیوانات است باید در شناسنامه شان مستند شده باشد غیر از این ریسک نکنید و فقط به حرف فروشنده استناد نکنید.

این نمونه لیبلی است که تایید می کند حیوان شما واکسن دریافت کرده.

دیدگاه خود را بنویسید:

فوتر سایت