مراقبت از پنجه سگها و گربه ها

سگ ها و گربه ها نیز مانند انسان ها بیشتر روی پایشان هستند برای همین مراقبت از پنجه ها بخش مهمی است که صاحبشان برای سالم نگه داشتن آن باید تلاش کند.

برای تمیز نگه داشتن و مراقبت بیشتر پنجه ها چه کاری می توان کرد؟

  • ماساژ دادن پنجه گربه وسگ تان بسیار مفید است که باید جزیی از نوازش روزانه شما باشد.
  • پنجه ها را مرتباً چک کنید، برای شناسایی خار، سنگ و… و رسیدگی به موقع زخم و بریدگی احتمالی. اگر خار یا جسم خارجی پیدا شد با موچین خارج کنید و باسرم شست و شوی محل را تمیز کنید.
  • پنجه گربه و سگ خود را روزانه با پارچه نم دار تمیز کنید.
  • حدوداً هر دو هفته یک بار ناخن هایشان را بگیرید. دقت کنید که فقط قسمت سفید رنگ را بگیرید و به هیچ وجه قسمت صورتی را نگیرید. در برخی از حیوانات تیره رنگ که نمی توان قسمت صورتی را از سفید تشخیص داد حتماً به دامپزشک یا آرایشگرش مراجعه کنید.
  • سعی کنید موهای بین پنجه سگ و گربه تان را کوتاه کنید.
  • برای سگ ها از مرطوب کننده ها ی مخصوص پنجه های سگ استفاده کنید. ( از روغن زیتون هم می توان استفاده کرد.) زیرا آنها بیشتر از گربه ها بیرون از خانه می روند و پنجه های آنها آسیب پذیر و خشک می شود. ( از مرطوب کننده های انسانی استفاده نکنید زیرا مواد شیمیایی آنها برای سگها مضر است.)
  • سعی کنید برای سگها روی برف در زمستان و در تابستان در آسفالت داغ کفشهای مخصوصشان را بپوشانید.

دیدگاه خود را بنویسید:

فوتر سایت